นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถแท็กซี่นำมิเตอร์ไปปรับจูนกับบริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์ และนำมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วมารับรองความถูกต้องที่ ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. รวมถึง ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้ร่วมมือกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด (ยี่ห้อ Printax, ROYAL), บริษัท ซันไทมิเตอร์ จำกัด (ยี่ห้อมิเตอร์ 3TM), บริษัท จีพีเอสไทยสตาร์ จำกัด (ยี่ห้อ G-TAX) และ บริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด (ยี่ห้อ PROFITTO) ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในการปรับจูนมิเตอร์ตามอัตราค่าโดยสารใหม่ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) โดยภาพรวมในการนำมิเตอร์มาปรับจูนตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 66 มีจำนวนทั้งสิ้น 46,958 คัน

ยอดปรับจูนมิเตอร์แต่ละยี่ห้อ มีดังนี้ 1.3TM จำนวนทั้งสิ้น 21,508 คัน 2.PRINTAX จำนวนทั้งสิ้น 7,275 คัน 3.G-TAX จำนวนทั้งสิ้น 4,651 คัน 4.PROFITTO จำนวนทั้งสิ้น 3,196 คัน 5.ESFAME จำนวนทั้งสิ้น 2,388 คัน 6.ROYAL จำนวนทั้งสิ้น 6,805 คัน 7.NCM จำนวนทั้งสิ้น 248 คัน และ 8.UCAST จำนวนทั้งสิ้น 887 คัน

นายเสกสม กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ขับแท็กซี่ที่ยังไม่ได้ปรับจูนมิเตอร์ สามารถนำมิเตอร์พร้อมสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับจูนได้ที่บริษัทที่จำหน่ายมิเตอร์ตามแต่ละยี่ห้อหรือกรณีแท็กซี่ของสหกรณ์หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีรถจำนวนมากสามารถรวมมิเตอร์ไปดำเนินการกับบริษัทที่ปรับจูนมิเตอร์ และนำมิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วมาขอรับรองความถูกต้องที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ส่วนตรวจสภาพรถ งานตรวจสภาพรถรับจ้างและรถอื่น อาคาร 4 เจ้าหน้าที่จาก ขบ. จะตรวจสอบมิเตอร์ หากการปรับจูนมิเตอร์ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงคมนาคม จะทำการซีลตะกั่วที่ตัวมิเตอร์เพื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับมิเตอร์ยี่ห้อ apollo ที่ไม่สามารถปรับจูนมิเตอร์ได้ เนื่องจากบริษัทปิดตัวลงและไม่สามารถติดต่อผู้แทนบริษัทได้ กรมการขนส่งทางบกไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาความเดือดร้อนของผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์ยี่ห้อดังกล่าว ได้ประสานไปยังสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกล คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์ยี่ห้อ apollo ยังสามารถใช้มิเตอร์ดังกล่าวได้ต่อไปโดยใช้อัตราค่าโดยสารเดิม

By admin