เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้พบว่า มีสายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของมวลน้ำที่ท่วมขัง และทำให้สายทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 102 สายทาง ปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้แล้วจำนวน 45 สายทาง และสัญจรไม่ได้ 57 สายทาง แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 2 สายทาง ภาคกลาง 15 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 40 สายทาง

ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพร้อมในทุกมิติ เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ กำลังคน รถรับ-ส่งประชาชน และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามดูแลสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ และรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รับทราบทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า การเกิดอุทกภัยครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มีความห่วงใยในความเดือดร้อนประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้มอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง ทช. ได้เร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา และจัดทำข้อมูลความเสียหายของสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยด่วนคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

และหากสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ขอให้ดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรอน้ำลด อาทิ การให้ความช่วยเหลือโดยจัดรถ เพื่อรับ-ส่งประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ ให้สามารถเดินทางใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเร่งฟื้นฟูสายทางหลวงชนบทที่ถูกน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้สัญจรชั่วคราวอย่างปลอดภัยได้ก่อน

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า รวมทั้งการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เป็นต้น เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่ได้รับผลกระทบต้องรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้รับทราบทุกวัน เพื่อเป็นไปตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่และรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง และขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางทุกครั้ง ที่สำคัญขอให้สังเกตป้ายเตือน ป้ายบอกทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทรคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทแต่ละจังหวัด เพื่อหลีกเลี่ยงและวางแผนก่อนเดินทาง ต่อไป

By admin