เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิม เดือน พ.ค.65 เป็นเดือน ต.ค.65 พร้อมในครั้งนี้จะเน้นการสนับสนุนท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นด้วย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

-มีบัตรประจำตัวประชาชน

-สัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยเบอร์ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

2.ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน แอพเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพหลักในการใช้จ่าย

4.ของห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรฯ สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

5.ได้รับวอยเชอร์สำหรับเช็กอินโรงแรม

6.จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

7.เช็กอินเข้าพักตามวันที่กำหนด ในระหว่างเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ

8.เช็กเอาต์ออกจากที่พักโรงแรม

9.เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10.ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

ทั้งนี้กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อเช็กเอาต์แล้วเท่านั้นคำพูดจาก ทดลองเล่น

ส่วนรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

สิทธิสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

-รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

-จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน

-เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สิทธิสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

-รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

-จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 นคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวัน check-out

-คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สิทธิสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

-ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร

-สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

-ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

รายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

By admin