นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคเอกชน ล้ง ผู้ส่งออกและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ผลไม้ปีนี้ราคาดีที่สุดปีหนึ่ง ตั้งแต่มีประเทศไทยมา ทั้งภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ รวมทั้งภาคใต้ที่ผลผลิตเริ่มออก ตั้งแต่เดือน มิ.ย.จนหมดฤดู ปีนี้ที่ราคาดีมากเพราะเราสามารถควบคุมกำกับคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่ภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน ปีนี้เกือบเรียกได้ว่าไม่มีทุเรียนอ่อน เกษตรกรและทุกฝ่ายช่วยกันและมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆกำหนด 22 มาตรการได้ผลดีอย่างยิ่ง ทั้งกำกับการผลิตผลไม้ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ล้วนมีส่วนสำคัญให้ตลาดในประเทศและต่างประเทศคล่องตัวราคาดีขึ้น

ภาพรวมผลไม้ปีนี้ผลผลิตรวม 6.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% ตลาดสำคัญ คือ ตลาดในประเทศ 40% และตลาดส่งออก 60% ผลไม้ที่ครองตลาดส่งออกต่างประเทศสูงสุดคือทุเรียนถึง 81% รองลงมาคือ ลำไย สับปะรด
มะม่วง ตลาดสำคัญ 4 เดือนแรกปีนี้ ตลาดใหญ่ที่สุด 1.ตลาดจีนครองตลาดส่งออกถึง 77% 2.สหรัฐอเมริกา 7% 3.ฮ่องกง 1.7% 4.มาเลเซีย 1.4% และ 5.ญี่ปุ่น 1%

ปริมาณการส่งออกผลไม้ปีนี้ 4 เดือนแรก ส่งออกเพิ่มขึ้น 66% มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท ผลไม้ส่งออกสำคัญ ทุเรียนส่งออกเพิ่มขึ้น 165% มังคุดเพิ่มขึ้น 1,057% ลำไย เพิ่มขึ้น 32% มาตรการสำคัญที่ส่งให้ราคาดีขึ้น เช่น มาตรการตลาดในประเทศ เพิ่มการบริโภคเกษตรกรระบายผลไม้รวดเร็ว การใช้ ”อมก๋อยโมเดล”ของกรมการค้าภายใน หรือที่เรียกว่า “เกษตรพันธสัญญา” ทำการตลาดซื้อขายเซ็นสัญญาล่วงหน้า ตั้งเป้าปี 66 ทั้งปีจะทำให้ได้ 100,000 ตัน ปรากฏว่า 4 เดือนแรก ทำไปแล้ว 240,000 ตัน ทำให้ราคาดีเป็นพิเศษเพราะกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ร่วมกับทุกฝ่ายเห็นผลเป็นรูปธรรม และตลาดต่างประเทศ ทูตพาณิชย์ทั่วโลกที่มีตลาดผลไม้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ต่างๆ จะทำให้ครบ 40 กิจกรรมโดยเร็วที่สุด ตลาดใหญ่ของเราคือ ตลาดจีน สัดส่วนถึง 77% เราแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งโลจิสติกส์ได้สำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งทางบกและทางเรือ ทางบกตนมอบท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เจรจานายด่านจีน เวียดนาม ที่ด่านโหยวอี้กวน และที่เชียงของ ลาว ด่านโม่ฮาน ร่วมมือกัน ทำให้การส่งออกผ่าน 2 ด่านนี้ ที่เป็นด่านหลักทางบกคลี่คลายไม่มีรถติดขัด ผู้ส่งออกยืนยันว่าปีนี้ไม่มีการจราจรติดขัดเลย ต่อไปถ้าเกิดปัญหาปลัดกระทรวงพาณิชย์สามารถยกหูสายด่วนคุยกับนายด่านทั้ง 2 ด่านได้ทันที ทางเรือแก้ปัญหาร่วมกับเอกชน ในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจำนวนตู้คอนเทนเนอร์พอใช้ เราปรับมาตรการให้เรือใหญ่ขนตู้จำนวนมากเข้ามาเทียบท่าที่แหลมฉบังทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส่งออกคล่องตัว และข้อสั่งการของตนขอให้ปฏิบัติคือ 1.ล้งต้องไม่หยุดรับซื้อไม่กดราคาให้ซื้อผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรตามราคาตลาด จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 2.กระทรวงเกษตรฯต้องเข้าไปกำชับดูแลการผลิตผลไม้ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เช่น ไม่มีทุเรียนอ่อน ถ้าทำได้ทั้งหมดตนยืนยันว่าปีนี้ราคาผลไม้ภาคใต้จะดีที่สุดปีหนึ่งอีกเช่นเดียวกัน

สำหรับราคาปีนี้ผลไม้ภาคตะวันออกหมดฤดูกาลแล้ว โดยทุเรียนเกรดส่งออกปีที่แล้ว 143 บาท/กก. ปีนี้ 172 บาท/กก. ราคาสูงขึ้น 20-41% เกรดคละปีที่แล้ว 78 บาท/กกคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ปีนี้ 111 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 42% มังคุดเกรดส่งออก ราคาเพิ่มขึ้น 82-102% เงาะโรงเรียน ราคาเพิ่มขึ้น 100% จาก 18 บาท/กก. ปีนี้ 36 บาท/กก. และภาคใต้ ทุเรียนเกรดส่งออกราคาเพิ่มขึ้น 7-8% ปีที่แล้ว 110 บาท/กกคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. ปีนี้ 120-130 บาท/กก. เกรดตกไซด์ ราคาเพิ่มขึ้น 29% ปีที่แล้ว 64 บาท/กก.
ปีนี้ 80-85 บาท/กก. มังคุดเกรดส่งออกปีที่แล้ว 35-37 บาท/กก. ปีนี้ 53-108 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 90-173% เกรดคละ ปีที่แล้ว 25 บาท/กก. ปีนี้ 33-59 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 84% ภาคเหนือ มะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออก ปีที่แล้ว 45 บาท/กก. ปีนี้ 50 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 11% และเกรดคละ ปีที่แล้ว 20 บาท/กก. ปีนี้ 30 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 50% มะม่วงมัน เกรดคละปีที่แล้ว 6 บาท/กก. ปีนี้ 10 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 67%

“ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทยและขอให้ทุกฝ่ายควบคุมดูแลคุณภาพให้เคร่งครัด ส่วนราชการต่างๆร่วมมือกับภาคเอกชนเกษตรกรเร่งรัดการทำตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายมาตรการที่กำหนด 22 มาตรการเชิงรุกที่มีมติ ทุกอย่างจะดีสำหรับทุกฝ่าย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

By admin