นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย โดยหลังจากที่ ขบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพบว่า การเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากมีปัจจัยมาจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “การประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น” ซึ่งบนถนนผู้ขับขี่อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงอันตรายที่หลากหลาย ทั้งจากรถคันอื่น คนเดินเท้า สภาพถนน รวมทั้งสภาพอากาศ เพราะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์อันตรายหรือการคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างขับรถจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ทั้งนี้ ขบ. ในฐานะหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ให้กับประชาชน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผู้ขับขี่และยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) บรรจุในหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีในการขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นางสิริรัตน์ กล่าวต่อว่า โดยผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตจะได้รับการอบรมเนื้อหาการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาการคาดการณ์อุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย จะมีเนื้อหาต่างๆ เช่น หลักการคาดการณ์อุบัติเหตุ การมองเห็น การควบคุมรถ การขับขี่ในเขตชุมชน การขับขี่ในทางโค้ง อันตรายของการขับรถจี้ท้าย ฯลฯ ทั้งนี้ยังเพิ่มข้อสอบในเรื่องการคาดการณ์อุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ลงในระบบการสอบ e-exam ด้วย

นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีในการขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุให้กับผู้ฝึกสอนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถเอกชนทั่วประเทศ ผ่านระบบ online เพื่อที่ผู้ฝึกสอนขับรถจะได้นำความรู้ในการคาดการณ์อุบัติเหตุไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถอย่างถูกต้อง

นางสิริรัตน์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเนื้อหาการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) สามารถเข้าชม VDO ได้ที่ dlt e-learning หรือเข้าเรียนรู้ผ่านคู่มือแบบ e-Bookที่เว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัย by DLT (safedrivedlt.com)

By admin